Д.Дойнов: Входирах докладна записка в Общинския съвет за заем в размер на 300 000 лева подпомагане на регистрираните сдружения по програмата за саниране на жилища

Общинският кмет ще предложи на председателя на местния парламент дебатите да се провеждат в читалището

Във връзка с големия обществен интерес и взетото решение Община Сопот да подпомогне регистрираните сдружения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”, кметът на Община Сопот Деян Дойнов  входира докладна записка в Общински съвет. 

В нея Дойнов предлага Община Сопот да даде безлихвен заем в размер на 300 000 лева на регистрираните сдружения при определени параметри, съобщиха от Общината.

 Средствата са необходими за изготвянето на технически паспорти и енергийно обследване. В документа кметът се позовава на опита на Общини като Русе, Варна, Ловеч и други и цели по-голям брой многофамилни жилищни сгради да бъдат обновени и финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Съобразявайки се с желанията на жителите на общината, Дойнов ще входира писмо до председателя на Общински съвет Сопот Нели Пенева, в което моли дебатите по докладната да се провеждат във фоайето на Народно Читалище „Иван Вазов“ – Сопот, с оглед възможността да присъстват максимален брой граждани.

Не пропускай

Ученици от ОУ “Райно Попович” се запознаха с работата на общинската администрация

Посещението на децата бе по Проектна дейност „Градски изследователи“ Учениците от 2б клас в карловското …

Един коментар

  1. Мисля, че е положителен човек!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *