Две седмици министърът на културата не отговоря на кмета на Карлово
за поискана спешна среща

Две седмици министърът на културата Найден Тодоров не отговоря на
писмо от кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов, председателя на Общинския
съвет Доньо Тодоров и кмета на град Баня Стамен Гешев, в което те искат
спешна среща за представяне на мотивите и намеренията относно назряващо
недоволство в курортния град Баня. Повод за това е постъпилото в Община
Карлово уведомление от Националния институт за недвижимо културно
наследство /НИНКН/ за започната процедура за предоставяне статут на
недвижима културна ценност на обекти общинска собственост в Баня. На
заседание на 23.03.2023 г. местният парламент в Карлово единодушно гласува
аргументирана позиция, с която се обяви против предоставянето на такъв
статут на обектите общинска собственост и упълномощи кмета да предприеме
всички законови действия в изпълнение на позицията.
„В Община Карлово беше получено уведомление от НИНКН, с което
бяхме информирани за започналата процедура. До ден днешен обаче от
НИНКН не са ни предоставили преписка по случая, което оставя у нас усещане
за непрозрачност и непрофесионализъм. Уведомлението предизвика
безпокойство у жителите на град Баня, които започват подписка, с която да
изразят несъгласието си с действията на НИНКН. Сред населението има
настроения и за по-крайни форми на протест, като блокади на пътища,
гражданско неподчинение и други.“, се казва в писмото.

Не пропускай

Учениците от СУ “Васил Левски” Карлово представиха запомнящ се спектакъл в памет на Апостола

Сценаристи и режисьори са Христина Томанова и Иван Иванов Да откриеш себе си в душата …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *