Извънредни новини

Две седмици министърът на културата не отговоря на кмета на Карлово
за поискана спешна среща

Две седмици министърът на културата Найден Тодоров не отговоря на
писмо от кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов, председателя на Общинския
съвет Доньо Тодоров и кмета на град Баня Стамен Гешев, в което те искат
спешна среща за представяне на мотивите и намеренията относно назряващо
недоволство в курортния град Баня. Повод за това е постъпилото в Община
Карлово уведомление от Националния институт за недвижимо културно
наследство /НИНКН/ за започната процедура за предоставяне статут на
недвижима културна ценност на обекти общинска собственост в Баня. На
заседание на 23.03.2023 г. местният парламент в Карлово единодушно гласува
аргументирана позиция, с която се обяви против предоставянето на такъв
статут на обектите общинска собственост и упълномощи кмета да предприеме
всички законови действия в изпълнение на позицията.
„В Община Карлово беше получено уведомление от НИНКН, с което
бяхме информирани за започналата процедура. До ден днешен обаче от
НИНКН не са ни предоставили преписка по случая, което оставя у нас усещане
за непрозрачност и непрофесионализъм. Уведомлението предизвика
безпокойство у жителите на град Баня, които започват подписка, с която да
изразят несъгласието си с действията на НИНКН. Сред населението има
настроения и за по-крайни форми на протест, като блокади на пътища,
гражданско неподчинение и други.“, се казва в писмото.

Не пропускай

Мъж и дете са ударени от мълния в Стара планина

Сигналът за инцидент в района на връх Купена е получен в 13.35 ч. Мъж и …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *