Извънредни новини

В Община Хисаря вече работи система за онлайн плащане на местните данъци и такси

Жителите и фирмите могат да платят задълженията си чрез сайта на Община Хисаря

Необходимо е да се използва виртуалния ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция „Местни приходи” или чрез квалифициран електронен подпис, съобщиха от Община Хисаря.

ПИН кодът се получава след лично подаване на заявление в дирекция „Местни приходи“.

На началната страница на сайта е изведен бутон  “Заплащане на Местни данъци и такси“, откъдето се влиза, за да се извърши плащането. 

Важно е да знаете, че услугата за гражданите е безплатна. 

Услугата дава възможност плащането на данък сгради, такса битови отпадъци и данък на превозните средства да се извърши от друго населено място, включително и от чужбина.

Не пропускай

Хисаря ще има собствен бранд на туристическия пазар

Кметът на Общината кани всички заинтересовани страни на работна среща Кметът на община Хисаря Ива …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *