В Карлово бе създадена временна комисия за окончателен опис на щетите в пострадалите семейства

Общински съвет Карлово взе решение за създаването на временна комисия за окончателен оглед и опис на щетите от наводненията в Общината. Целта е по-справедливо да бъдат разпределени събраните дарения.

В състава на 11 членната комисия влизат: председател Весела Сотирова – директор на звено „Инспекторат“ при Община Карлово; Христо Иванов – кмет на Богдан; Славка Червенова – кмет на Каравелово; Петър Делков – кмет на Слатина; Тодор Танковски – кмет на Войнягово, жители на Богдан, Каравелово, Слатина и Войнягово, избрани в Обществения съвет.

Комисията трябва в срок от седем работни дни от публикуване на решението на сайта на Общината да изготви доклад, който да бъде предоставен на председателя на Обществения съвет.

По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов общинските съветници решиха още да увеличат капитала на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, за бъде закупена нова, по-функционална операционна маса за работещото хирургично отделение.

По друга докладна записка бе решено кметът да издаде заповед за почистване на изкоренените и с опасност да паднат дървета, храсти и дървени отпадъци по поречието на р. Стряма, а контролът да се извършва от кметовете на съответното населено място. Отстранената от речното легло дървесина, годна за ползване, да се предаде безвъзмездно за разпореждане на кметовете на Дъбене, Певците и Клисура за разпределяне на участвалите в почистването доброволци.

На редовното си заседание Общинския съвет разгледа и прие още решения за актуализация и вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община Карлово за 2022 г, утвърждаване на мрежата от училища и детски заведения през учебната 2022-2023 г. в частта, отнасяща се за СУ „Христо Проданов“; промяна в организационната структура на детските градини на територията на Общината и разпореждане с имоти общинска собственост.

Не пропускай

Общински съвет Карлово утвърди разпределението на дарените климатици за пострадалите от наводненията

Дарението бе направено от Министерството на енергетиката Общински съвет Карлово утвърди разпределението на дарените 212 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *