В Карлово бе създадена временна комисия за окончателен опис на щетите в пострадалите семейства

Общински съвет Карлово взе решение за създаването на временна комисия за окончателен оглед и опис на щетите от наводненията в Общината. Целта е по-справедливо да бъдат разпределени събраните дарения.

В състава на 11 членната комисия влизат: председател Весела Сотирова – директор на звено „Инспекторат“ при Община Карлово; Христо Иванов – кмет на Богдан; Славка Червенова – кмет на Каравелово; Петър Делков – кмет на Слатина; Тодор Танковски – кмет на Войнягово, жители на Богдан, Каравелово, Слатина и Войнягово, избрани в Обществения съвет.

Комисията трябва в срок от седем работни дни от публикуване на решението на сайта на Общината да изготви доклад, който да бъде предоставен на председателя на Обществения съвет.

По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов общинските съветници решиха още да увеличат капитала на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, за бъде закупена нова, по-функционална операционна маса за работещото хирургично отделение.

По друга докладна записка бе решено кметът да издаде заповед за почистване на изкоренените и с опасност да паднат дървета, храсти и дървени отпадъци по поречието на р. Стряма, а контролът да се извършва от кметовете на съответното населено място. Отстранената от речното легло дървесина, годна за ползване, да се предаде безвъзмездно за разпореждане на кметовете на Дъбене, Певците и Клисура за разпределяне на участвалите в почистването доброволци.

На редовното си заседание Общинския съвет разгледа и прие още решения за актуализация и вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община Карлово за 2022 г, утвърждаване на мрежата от училища и детски заведения през учебната 2022-2023 г. в частта, отнасяща се за СУ „Христо Проданов“; промяна в организационната структура на детските градини на територията на Общината и разпореждане с имоти общинска собственост.

Не пропускай

В Карлово започва програмата „Вълнуваща ваканция“

Лятната превантивна програма „Вълнуваща ваканция“ се организирана от Община Карлово, Местната комисия за борба срещу …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *