В Исторически музей Карлово представят  книгата „Съграждането на модерна България“

На 30-ти май от 17.00 часа

Исторически музей Карлово Ви кани на представяне на книгата „Съграждането на модерна България“ от автора проф. Д.И. Н. Милко Палангурски, което ще се състои на 30 май /четвъртък/ от 17:00 часа.

В книгата се представят два основни процеса възкресението на държавността и изграждането на демократичната система на модерна България. Възстановяването на държавността е събитие, което практически връща българите на европейската политическа карта и предопределя новата политическа карта на Европейския югоизток, събитие, което не може да не се следи под лупа от дипломати, вестникари и политици.       

Съграждането на държавата не е еднократен акт и отнема известно време по-време и след края на войната. Всичко започва с Одринското примирие през януари 1878 г. и завършва с избора на първия парламент по Търновската конституция през есента на 1879 г., когато се създава и последната основна институция на младата държава. Възвеличавана, обругавана, подценявана, но съществуваща, родната конституционна система работи и за учудване на мнозина обикновено оцелява, възкръсва и както е модерно да се казва – при нужда успешно се рестартира. 

Нито авторитарните режими, нито

тоталитарната власт успяват да ликвидират мразената и натискана по всевъзможни начини конституционна система – рано или късно тя се връща в правния свят, и то обикновено като надежда за мнозинството в обществото. 

Милко Палангурски е професор, доктор на историческите науки. Той е дългогодишен преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, води лекционни курсове и в други висши учебни заведения у нас и в чужбина. През годините заема редица административни длъжности в университета: заместник-декан, заместник-ректор; ръководител катедра, председател на общото събрание на Исторически факултет.

Научноизследователските му интереси обхващат политическа история на България, дипломатически връзки на България с Русия, стопанска история и конституционно устройство на България. Автор е на повече от 20 монографии, учебници и учебни помагала.

Не пропускай

Община Карлово иска от Агенцията за държавна финансова инспекция да провери разходването на публичните средства на шест читалища

Средствата от държавната субсидия не стига до самодейците До исканата проверка се стига след като  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *