Woman pouring water into glass in kitchen, closeup

ВиК предупреждава: Очертава се ранно засушаване! Водата може да се използва само за питейно – битови нужди в Община Карлово

При нарушения Общината и кметовете на населени места  ще уведомяват Водното дружество

ВиК Пловдив предупреждава, че се очертава ранно засушаване и водата трябва да се използва само за питейно-битови нужди. За да се избегне режим на водоподаване, ВиК апелира всички кметове на населени места да следят за неправомерното използване на водата за селскостопански нужди и при констатирани нарушения да уведомят Водното дружество.

В случай, че се наложи режим на водоподаване ще бъде изготвен график, а жителите на населените места ще бъдат уведомени.

Не пропускай

Ст.Станчев: Разпространяването на невярна информация от Община Карлово уронва авторитета и достойнството на читалището в Куртово

Председателят на читалището изпрати право на отговор Публикуваме правото на отговор без редакторска намеса: “Във …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *