ВМЗ представи стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024

И тази година ВМЗ Сопот взе участие във форум „Стажове“.  И тази година най-голям интерес към щанда на предприятието имаше интерес от студентите от всички факултети на Технически университет София – Филиал Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ВМЗ Сопот.

Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите,
които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха
пред тях какви знания и умения са им необходими в бъдеще и как да се представят
успешно на интервю пред работодателите.

Специалистите от отдел „Човешки ресурси“ разясниха условията и предимствата на
програмата на бъдещите стажанти – трудов договор, 8-часов работен ден, както и заплата
и социални придобивки, равни с тези на работещите в предприятието.

Стажантската програма дава възможност на младите хора без стаж по специалността да
получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална
производствена среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2024“ е насочена към студенти, които се  обучават  в бакалавърска или магистърска степен или наскоро дипломирали се в ТУ, област „Машиностроене“ – машинно и електроинженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене, и в ХТМУ, област „Химия“ – специалности „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Инженерни материали и материалознание“, „Металознание и термичнo обработване на металите“, „Технология на високоенергийните материали“. И още от програмата може да се възползват и  ученици в 11-ти или 12-ти клас от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – “Машини и системи с ЦПУ”, “Технология на машиностроенето” и “Мехатроника”, „Машинен оператор“– “Металорежещи машини”, “Стругарство” и “Шлосерство” и „Електромонтьор“ – “Електротехника”, които са навършили 18 години.

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти от първи и втори
курс и ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията
им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Предприятието предлага: 
 запознаване на практика с производството и управлението на „ВМЗ“
 придобиване на знания и умения в областта на машиностроенето
 обучение в работния процес с трудов договор
 натрупване на реален трудов опит в рамките на стажа
 обучение от опитен работник или специалист /ментор/ от фирмата.

Стажантските позиции във ВМЗ  са следните:

– Стажант-настройчик-оператор на ММ с ЦПУ – 2 места – за обучаващи се в
специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и
металорежещите машини, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“.

– Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ – 2 места – за обучаващи се в
областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ,
технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция на
„ВМЗ“.

– Стажант-електроинженер – 1 място – за обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс.

– Стажант-технолог – 6 места – за обучаващи се в областта на машиностроенето в
специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и
металорежещите машини, както и специалности в областта на химичните технологии, за
работа в Техническа дирекция на дружеството.

– Стажант-конструктор – 4 места – за обучаващи се в областта на машиностроенето в
специалности „МУ”, „МТТ”, „Мехатроника”, „Компютърно моделиране и технологии в
машиностроенето“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа
в Техническа дирекция на дружеството.

– Стажант-електрончик – 2 места – за обучаващи се в областта на електронната техника
и технологии, специалност „Електроника“.

– Стажант-технически изпълнител – 2 места – за обучаващи се или завършили
специалност „Индустриален мениджмънт“ в ТУ.

– Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за
студенти, обучаващи се в Национален военен университет, за работа на Открит
изпитателен полигон.

– Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи – 2 места – за обучаващи се или
завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел
„Информационно осигуряване и софтуерно приложение“.

– Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места – подходящи за
ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“,
специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен
завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“.

– Стажант-шлайфист на универсална машина /или на копир мащина – 2 места –
подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност
“Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално
производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“.

– Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в
областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“,
„Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството-

– Стажант-монтьор, ремонт на машини и оборудване на компресори, на парни и
водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации – 3 места – подходящи за ученици,
обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в Механичен завод и завод
Енергоресурс.

– Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици,
обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност
“Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в
Механичен завод на дружеството.

С предимство за включване в стажантската програма са жители на Общините Карлово и Сопот и Пловдивска област, както и деца на работници и бивши работници пенсионери на завода.

Кандидатстването за „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2024 г.“ ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1-ви юни 2024 г.

Документите трябва да се изпратят до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”, отдел
„УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат
на e-mail: [email protected]. Кандидатите да посочват позицията, за която кандидатстват, и
предпочитан период за провеждане на стажа.

За  контакти:

– 03134 9866, вътр. номер 25-77.
– 0889 073391.

Не пропускай

Кметът на Карлово дава курбан по повод църковния празник Свети дух

На 24.6.24 от 11.00 часа в храма “Св.Богородица” На 24.06.2024 г. /понеделник/ от 11:00 ч. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *