Извънредни новини

ВМЗ обявява избор на изпълнител за изграждане на видеонаблюдение и периметрова охрана

Крайният срок на подаавне на офертите е 19-ти октомври

Във връзка с подобряване на сигурността, изграждане и доразвиване на допълнителни сигнално охранителни системи и съоръжения, „ВМЗ“ Сопот обявява конкурс за избор на изпълнител с предмет „Повишаване нивото на сигурност във Вазовски Машиностроителни Заводи – Сопот“, както следва:

1. Да се изградят и въведат в експлоатация технически системи срещу проникване и нападение и системи за периметрова охрана при спазване на изискванията на глава VII от Наредбата № РД-02-02-6/19.12.2016 г., на отдалечените бази на територията на „ВМЗ“ ЕАД Сопот;

• Изграждане на цялостна и ефективна инфраструктура за видеонаблюдение и периметрова охрана на отдалечените обекти към „ВМЗ“ ЕАД Сопот.

• Системите за видеонаблюдение да бъдат изградени с обзорни камери с параметри съгласно Техническа спецификация.

• Системите за периметрова охрана да бъдат изградени с необходимия брой термовизионни камери, така че да покриват 100% от периметъра на обекта.

1. Да се изгради локален сървърен център и център за мониторинг на отдалечените бази;

• Локалният видео център трябва да разполага с възможност за визуализация на всички инсталирани видеокамери и алармени системи и да са подсигурени с резервирано електрозахранване;

1. Да се изгради мониторингов център на основна площадка към „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, с видео сървъри и сървъри за съхранение на видео записи;

• Да се пусне в експлоатация система за пренос на данни, управление и архив от отдалечените бази до основна база към „ВМЗ“ .

1. Срок за получаване на техническо задание и конкурсна документация от 08.30 ч. на 05.10.2023 г. до 16.00 ч. на 19.10.2023 г. в деловодството на дружеството на адрес – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, Централен портал.

2. Срок на подаване на офертите на кандидатите за участие до 16.00 ч. на 19.10.2023 г.

3. Офертите се подават в непрозрачни, запечатани пликове в деловодството на дружеството, според изискванията на документацията.

4. Офертите ще се разгледат в 10 /десет/ дневен срок след изтичане на срока, упоменат по т. 5.

5. Кандидатите, които отговарят на изискванията могат да бъдат поканени на допълнителни разговори.

За контакти: 

0888 555 514 – Георги Василев

е-mail: [email protected][email protected]

Не пропускай

2000 малки и големи поемат по стъпките на Ботевата чета

Повече от 2000 поклонници от цялата страна ще тръгнат по стъпките на Ботевата чета тази …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *