ВМЗ Сопот стартира програма за стажанти

Стажът е платен и е на пълен 8-часов работен ден

Стажантската програма ще даде възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството,  сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската програма на ВМЗ е насочена към:

– студенти, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен или наскоро дипломирали се в ТУ, област „Машиностроене“ – електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене, и в ХТМУ, област „Химия“ – специалности „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Инженерни материали и материалознание“, „Металознание и термичнo обработване на металите“, „Технология на високоенергийните материали“.

– ученици в 11-ти или 12-ти клас от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – “Машини и системи с ЦПУ”, “Технология на машиностроенето” и “Мехатроника”, „Машинен оператор“– “Металорежещи машини”, “Стругарство” и “Шлосерство”и „Електромонтьор“ – “Електротехника”, които са навършили 18 години.

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти от първи и втори курс и ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им,  в съответствие с действащата нормативна уредба.

Предприятието предлага да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“:

  • да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето
  • обучение в работния процес с трудов договор
  • да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа
  • да се обучавате от опитен работник или специалист /ментор/ от фирмата.

Стажът е платен и е на пълен 8-часов работен ден.

Стажантски позиции:

– Стажант-настройчик-оператор на ММ с ЦПУ – 2 места – за обучаващи се в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

– Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ – 1 място – за обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“

– Стажант-електроинженер – 1 място – за обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс

– Стажант-технолог – 6 места – за обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и специалности в областта на химичните технологии, за работа в Техническа дирекция на дружеството

– Стажант-конструктор –4 места – за обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности „МУ”, „МТТ”, „Мехатроника”, „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на дружеството и Дирекция „Развитие“

– Стажант-електрончик – 2 места – за обучаващи сев областта на електронната техника и технологии, специалност „Електроника“

– Стажант-технически изпълнител – 2 места – за обучаващи се или завършили специалност „Индустриален мениджмънт“ в ТУ

– Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет, за работа в ОИП

– Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи– 2 места – за обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“

– Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

– Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места– подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

– Стажант-шлайфист на универсална машина – 1 място – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

– Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в   областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството

– Стажант-монтьор на машини и оборудване на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации – 3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в Механичен завод и завод Енергоресурс

– Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството

С предимство за включване в стажантската програма ще бъдат:

  • Жители на Общините Карлово,  Сопот и Пловдивска област.
  • Деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД.

Кандидатстването за „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2023г.“ ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1-ви юни 2023-та година.

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”,отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: [email protected].

За контакти: 03134 9 866, вътр. номер 25-77; 0889 073 391.

Не пропускай

Кметът на Карлово дава курбан по повод църковния празник Свети дух

На 24.6.24 от 11.00 часа в храма “Св.Богородица” На 24.06.2024 г. /понеделник/ от 11:00 ч. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *