/ВИДЕО/Първа копка  по проект  „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“ пред Куршум джамия

Кметът на Общината посочи, че денят за първата копка не е избран случайно

„Избрахме днешната дата не случайно – на 16 януари 1878 година, само
седмица след освобождението на града, тук е избран първия Градски съвет. Ето
защо приемам днешния старт на проекта като поглед в миналото, препратка в
настоящето и надежда в бъдещето“, каза кметът на Карлово д-р Емил
Кабаиванов. Той и командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада –
бригаден генерал Маргарит Михайлов, направиха първа копка в присъствието
на народни представители, общински съветници, граждани.

Община Карлово стартира изпълнението на дейностите по проект № BG16RFOP001-6.002- 0011-C01 „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

Общата стойност на проекта е 6 286 736,98 лева. От тях безвъзмездната
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е 5
099 172,36 лв. /4 334 296,50 лв. –от ЕС чрез Европейския фонд за регионално
развитие и 764 875,86 лв. национално съфинансиране/. Останалите
1 187 564,62 лв. са от Фонда за устойчиво градско развитие. Изпълнител е
консорциум „Карлово 2020“, а срокът за реализация на проекта – декември 2023
година.

Не пропускай

Аплодисменти за претендентките за Царица на розата Карлово 2024 г.

Заповядайте на най-красивия конкурс-спектакъл Царица на розатаКарлово 2024 г., който ще се проведе за първи …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *