/ВИДЕО/ Културно-историческото наследство е във фокуса на  Интегрирания план на развитие в Община Хисаря

Днес бяха представени проектите за развитие на туризма в курортната Община

            С активно участие на кметове, експерти, представители на Археологическия музей – Хисаря и на Общините партньори премина представянето  на двете концепции за интегрирано териториално развитие, в които участва Община Хисаря. 

“По пътя на Античността” бе единият интегриран териториален туристически продукт, който бе представен. Той включва маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион. Продуктът е раззработен от Общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Карлово, Троян, Хисаря и Брезово, които съвместно ще реализират концепцията за „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“.

   Консервационно реставрационни дейности ще бъдат извършени на Западна и Северна крепостни порти на Античния град в Хисаря, като в инвестицията са включени експониране и социализация и оформяне на художествено осветление. Обособяване на посетителски център и реставрационни дейности на стенописите в Римска семейна гробница, изграждане и оборудване на туристически информационен център до Северната крепостна порта са  също сред предвидените дейности. Общата стойност на инвестициите е 6 360 000 лв. Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността и общ електронен билет за всички културно-исторически забележителности на територията на общините. Като партньори са привлечени Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/, Сдружение БГ Бъди активен, ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ – Пловдив, СУ „Хр. Смирненски“-Хисаря и ПГОХ „Р. Княгиня “ – Ст. Загора.

 Допълнителна стъпка  за развитието на туризма в Общината е и  идейният проект, по който отговорен партньор е СУ „Христо Смирненски“ Хисаря.  Професионална подготовка за ученици, кариерно ориентиране и пробно стажуване, въвеждане на дуалната система на обучение, взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда са акцент в предложението. 

Консервация, реставрация и експониране на Тракийски култов център, село Старосел е предложението, с което община Хисаря участва в проекта, разписан от общините Карлово, Троян, Хисаря и Брезово и с участието на заинтересовани страни от държавния, частния и гражданския сектор. Неговият фокус е върху оптималното оползотворяване на местния потенциал за активизиране на икономическата активност и устойчивото интегрирано развитие. Община Хисаря предлага цялостен проект за консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност -Тракийски култов център и на  Храм „Хоризонт“, местност Манастира, село Старосел, като част от него, на обща стойност от 3 000 000 лв. Той обхваща цялото подмогилно съоръжение, изграждане и оборудване на приемна сграда, тип преддверие към храма, която да служи за информационен център и да обслужва посетителите.

            Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепциите или да направят коментари или възражения. Те ще бъдат обобщени и предоставени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция, заявиха от Областен информационен център – Пловдив.

        Презентация на концепцията  „По пътя на Античността“ – Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“. https://www.eufunds.bg/bg/node/14963.

        Презентация на концепцията „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“.

https://www.eufunds.bg/bg/node/14962.

Не пропускай

Кметът на Сопот: Ще бъде създадена Временна комисия, която да отговори на въпросите, възникнали на срещата

Tова съобщи Станислав Стоенчев на официалната страница на Общината във фейсбук По  предложение на кмета …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *