Без аргументи част от общинските съветници в Община Хисаря гласуваха против развитието на туризма  в Красново

Развитието на курорта Красновски бани остава под въпрос

Превръщането на Минералната баня в Красново в модерен Спа комплекс, със запазване на нейния исторически вид, обновяване на парка, създаване на зони за отдих и спортни активности бе отхвърлено без коментар от част от общинските съветници на заседание на местния парламент.

Развитието на курорта Красновски бани остава под въпрос в бъдеще. 

Въпреки заявения инвеститорски интерес част от съветниците, включително и представителят на Красново – Цветелина Дурданова не подкрепиха предложението за актуализация на Годишната програма на Община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024 година, която трябваше да впише Минералната баня в Красново в списъка на имотите, които Общината има намерение да предложи за възлагане чрез концесия.

Нямаше и становище на кмета на селото Красимир Кирилов, защото  той   отсъстваше.

„В разговорите ми с кмета и с жителите на  Красново този въпрос винаги бе поставян като един от най-важните.“ заяви кметът на Хисаря Ива Вълчева пред съветниците. 

Някога Красновските минерални бани са били курорт от национално значение. Построената през 1928 г. изключително красива постройка е била уникално съоръжение, проектирано от италиански архитект. 

„Намеренията на общинското ръководството да върнем славата на Красново и създадем условия и за развитие на населеното място, и за нови работни места срещнаха неразбиране. Отричането, без никакви аргументи, на предложението на администрацията говори само за едно – безхаберие и безразличие у общинските съветници за развитието на общината. Инвестиционните намерения са четири на брой, достъпни са на сайта на общината, а заседанието се излъчваше в реално време, а запис от него е наличен. Това е  добре, защото така всеки, който има интерес може да ги види.“, коментира още кметът на Хисаря Ива Вълчева.

Присъстващите на сесията  кметове на населените места и жители на Общината коментираха, че са в недоумение от отсъствието на кмета на селото Красимир Кирилов и от липсата на ясна позиция от страна на общинските съветници, гласували против развитието на Красновски минерални бани.

Не пропускай

Хисаря ще има собствен бранд на туристическия пазар

Кметът на Общината кани всички заинтересовани страни на работна среща Кметът на община Хисаря Ива …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *