Административният съд потвърди избора на д-р Емил Кабаиванов за кмет на Карлово

Жалбата на Веска Ненчева беше отхвърлена от магистратите

Веска Ненчева загуби битката за Община Карлово с 167 гласа. В жалбата тя твърдеше, че са прегледали портоколите и имало нарушения на изборния процес, но магистратите отхвърлиха жалбата като неоснователна. Те не са констатирали съществени процесуални нарушения на изборния процес, а материалният закон бил правилно приложен. 

В 11 от протоколите имало грешки, те обаче не се отнасят до въведените възражения за действителни и недействителни бюлетини съобразно релевираните доводи в жалбата за допуснати нарушения.

“Противно на оплакванията на жалбоподателката, решението на ОИК – Карлово за определяне на изборните резултати е валиден административен акт, постановен в законоустановената форма. Не се констатират нарушения на процесуалните правила, като актът е постановен в съответствие със закона и целта, която преследва законът при издаване на актове от категорията на процесния такъв”, отсъждат административните магистрати. 

Веска Ненчева трябва да плати на Емил Кабаиванов 1000 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Не пропускай

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията за увреждане на чуждо имущество. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *