Кметът на Община Сопот проведе среща по покана на граждани. Поставеният от тях въпрос бе свързан с благоустрояването на междублоковото пространство, проблемите, които хората споделиха пред ръководството на Общината стоят нерешени повече от 40 години. На срещата бяха набелязани стъпки за поетапно разрешаване на конкретния казус с общи усилия.