Жители на Община Сопот са изпратили писмо с подписка до Министерството на икономиката и индустрията с искане в града да има Исторически музей, който да се помещава в т.нар. стъклен хотел в града, който вече над 20 години не се използва. Това стана ясно след общественото обсъждане във фоайето на читалище "Иван Вазов" за поемане на нов заем вчера.
Инициатор на подписката е Бойка Райчанова. В нея са се подписали 862 души, което е около 10 % от жителите на Общината.
"В нашето писмо поискахме сградата да се предостави като дарение. 30 дни чакахме отговор от министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. Докато чакахме отговора, на 29-ти април в Агенцията за приватизация точно този имот е обявен за търг, а крайната дата за подаване на документи е 26.05.22. Става ясно, че сградата е възможно да бъде продадена, въпреки нашето желание да има там Исторически музей", посочи Бойка Райчанова. Тя прочете отговора от министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, в който пише, че се извършва оценка на имота и се преценява нуждата на дружеството от всеки един актив.
"Като след приключване на действията и при наличие на отпаднала необходимост за ВМЗ ще бъдете своевременно информирани", пише още в писмото на икономическия министър. Бойка Райчанова каза, че ще изпрати отново писмо до Корнелия Нинова, в което й благодари за отговора, но и изразява надежда, че държавата ще се съобрази с желанието на сопотненци.
"Видно е, че сградата не е необходима на ВМЗ. За първи път от Живково време министър ми отговаря. Надявам се, че държавата ще се съобрази с желанието на жителите от Общината", заяви Бойка Райчанова.
Кметът на Сопот Деян Дойнов посочи, че Общината винаги е подкрепяла такива инициативи и градът е известен не само с Вазовия род, а и с много други бележити личности.
"Общината е с много оскъден сграден фонд. Пред 7 години беше разпродадена на публична продан. Една такава сграда е от изключителна важност за града, за съхраняване на историята. Смятам, че ВМЗ е длъжник на всички жители на града и ми е болно, че през последните години почти няма никаква помощ от завода. От това, което Бойка Райчанова прочете разбирам, че под някаква форма всички жители на града биват подведени. Обещава се нещо и в същото време сградата се обявява за продажба", коментира Дойнов.