Зам.-кметът на Сопот Николай Новаков коментира, че болницата в града има правен проблем свързан с това как тя да има действащ управител.
"Който, ако го няма, няма какво да обсъждаме развитието й. Много е важно да прецезираме нещата, тъй като има известни несъответствия между общинската наредба, новия закон за публичните предприятия и закона за лечебните заведения", каза зам.-кметът.
Той посочи още, че вече е предложил и кметът е входирал в Общинския съвет докладна да се удължи с 30 дни срокът на д-р Стефан Анастасов за управление на болницата в Сопот. Новаков заяви, че той може да даде съгласието си да продължи да заема поста в следващите 5-6 месеца, ако принципала и администрацията изчистят правните несъответствия.