Временна комисия в състав от пет общински съветници да започне проучване и анализ на финансовото състояние на болницата в Сопот бе решено на редовно онлайн заседание на местния парламент. Комисията ще трябва да изработи план за финансово оздравяване, да очертае тенденциите и насоките за развитие на лечебното заведение.

Вносители на докладната записка са групата съветници "Бъдеще за Община Сопот" с оглед на тежкото финансово състояние, в което изпадна болницата през последните години, преобразуването на Медицински център I чрез вливането му в нея и опасенията за това кой ще поеме управлението й в бъдеще.

По предложение на Анелия Бочева бе прието временната комисия да бъде в състав от 5 души, толкова колкото са и групите съветници в Общински съвет Сопот.

"Така всички партии и коалиции ще може да поемат отговорност за бъдещето на болницата. Това ще гарантира прозрачност и информираност на действията на комисията", посочи общинският съветник Анелия Бочева от "Бъдеще за Община Сопот.

Свой представител в комисията не излъчиха само групата съветници "ВМРО -БНД" и "Движение заедно за промяна".

По време на дебатите общинският съветник от БСП Станислав Стоенчев постави условие, че може да стане член на комисията при положение, че председателското място се оглави от Фратьо Куртев от "Бъдеще за Община Сопот". Куртев отговори на Стоенчев, че не е човек, на който може да му се поставя условие и няма от какво да се страхува да поеме отговорност.

Председателят на Общинския съвет Нели Пенева направи забележка и на двамата съветници да не поставят условия и да не правят квалификации.

След много дебати бе приет следният състав, който да проучи състоянието на болницата - председател на комисията Фратьо Куртев и членове Галина Белезирева от ПП ГЕРБ, Станислав Стоенчев от БСП, Любомир Джапаров и Яна Тодорова от СДС. Общинският съветник Яна Тодорова се съгласи да стане член на комисията, след като преди това Нели Пенева, Павел Павлов и д-р Попова си направиха отводи да членуват във временната комисия, а групата на ВМРО и "Движение заедно за промяна" не излъчиха свой представител.
"Не сме убедени, че някой от нашата група може да бъде полезен в тази комисия. А аз си правя отвод, защото ще бъда в конфликт на интереси", каза Евгени Димов от ВМРО- БНД.