ВМЗ Сопот няма да съкращава персонал "УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка със ситуацията с разпространението на COVID-19 и Решение на Министерския съвет от 13.03.2020 г. за извънредно положение в Република България, се обръщаме към Вас с апел за спазване на всички санитарно-хигиенни мерки, които ежедневно разпореждаме, с цел осигуряване на Вашето собствено здраве и това на Вашите семейства и колегите Ви. Спазването им е предпоставка за дългосрочна и без прекъсване работа във „ВМЗ“ ЕАД в дългосрочен план.
Уверяваме Ви, че Ръководството е предприело и предприема необходимите мерки с цел неутрализиране или минимизиране вредното влияние, породено от създадената ситуация, върху работния процес в дружеството.
Ежедневно уведомяваме Ръководството на „Държавната консолидационна компания“ и лично Министъра на икономиката за ситуацията във фирмата и за мерките, които ежедневно се добавят.
Дружеството е снабдено с всички необходими суровини и материали за дългосрочна работа. Подсигурено е с договори и се намира в добро финансово състояние.
Всички възникващи въпроси биват решавани и още през следващата седмица се очаква подписването на нови търговски договори, които да осигурят необходимите финансови постъпления в дългосрочен план.
Не се предвиждат каквито и да било съкращения на персонала.
Уверяваме Ви, че „ВМЗ“ ЕАД ще излезе по-силно от създалата се ситуация единствено и само чрез обединени съвместни усилия на целия персонал.
Отговорност носи всеки със своето поведение.
Затова още веднъж апелираме за самодисциплина и стриктно спазване на предписаните мерки!"

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВМЗ“ ЕАД