ВМЗ Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за застраховка „Имущество” ВМЗ Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за избор на застраховка "Имущество" на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ВМЗ“ EАД.

Документацията за възлагане на поръчка с предмет застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на завода, може да получите по електронен път всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

Крайният срок за предоставяне на офертите в затворени пликове е 18-ти декември до 16.00 часа.

Лице за контакт Румен Рачев, тел. 0887434540, e-mail : [email protected]

Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

Бул. Ив. Вазов № 1, “ВМЗ” – EАД.