ВМЗ съобщава, че в следващите два дни ще се извършва унищожаване на боеприпаси на полигона в Анево Ръководството на “ВМЗ” Сопот уведомява обществеността в населените места от Общините Карлово и Сопот, че в следващите два на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.


Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е уведомило предварително съответните институции в населените места в района на полигон “Анево”.

“ВМЗ” уверява жителите на населените места и представителите на медиите, че няма причина за безпокойство.