От 1 януари 2020 година ще бъдат повишени заплатите на работниците и служителите с 80 лева, това съобщи на среща с ръководството на дружеството икономическия министър Емил Караниколов. Освен това за пета поредна година оръжейниците ще получат бонуси по повод Коледните и Новогодишни празници в размер на 775 лева. Със Съвета на директорите и оперативното ръководство на предприятието е било обсъдено създаването на Регионален иновационен фонд към ВМЗ Сопот през следващата година, който да се превърне в инкубатор на продуктови и технологични иновации.
По време на срещата министърът на икономиката е връчил на изпълнителния
директор д-р инж. Иван Гецов договор за реализиране на проект на система за близка
радиолокация с повишена шумозащитеност.
" В резултат на изпълнението на настоящия проект, ВМЗ ще разполага с
технология за производство на устройства, комплектоващи специалната продукция,
които повишават в пъти нейната ефективност", посочи изпълнителният директор
д-р инж. Гецов. Той припомни, че това е втория проект, по който държавното
дружество е бенефициент. На 26.05.2018-та е стартирал проект "Иновативна
технология за проектиране и производство на линия реактивни двигатели с твърдо
гориво, посредством дигитални двойници, чрез методите на виртуалното
инженерство с дигитални двойници". Проектът трябва да приключи в края на май следващата година.