Кметът на Община Сопот Деян Дойнов изпрати писмо до председателя на Общинския съвет Нели Пенева с искане да бъде преразгледано решението за промяна на статута на общински имот. Това стана ясно по време на пресконференция по-рано днес.
"На миналата сесия бях предложил имотът да се преобразува от частна в публична общинска собственост. Има изрично тълкувателно решение на Съда и разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството до всички кметове на Общини и до Областните управители. Не само че беше орязан умишлено бюджета, взе се обратно решение и сега трябва този имот да го подарим на някой гражданин", обясни кметът Деян Дойнов. Той добави, че Общината има още такива 50 имота или близо 100 дка.
"Не мога да разбера тези хора в Общинския съвет положилили са клетва още в първия ден, че ще защитават законите и обществения интерес", коментира Дойнов.
Зам.-кметът Николай Новаков каза, че това са земи, които ако са стопанисвани повече от 10 години те стават собственост на някои.
"Конкретният имот е бил земя по Параграф 4. Актуван е, но за да стане публична общинска собственост, за да не може никой да се облагодетелства, трябва да се вземе решение от местния парламент. На комисия съветниците казаха "да", но по време на заседанието само 8 общински съветници бяха "за". Другите една голяма част бяха "въздържали се", а председателя на Общинския съвет гласува "против". Отношението към гражданите не бива да е това. Трябва да гледаме в една посока", коментира зам.-кметът Николай Новаков.