Община Сопот събори незаконна пристройка на жилищен блок в града. Изпълняващият длъжността кмет Николай Новаков каза, че общината няма избор и трябва да спази закона.
"Това не е прецедент в Сопот. Спазени са всички законови процедури. Собственикът загуби делата на всички инстанции и ние трябва да спазим закона", посочи Новаков и допълни, че в града има още много незаконни пристройки към, които също ще се пристъпи.
Пристройката е собственост на общинския съветник Тодор Караколев. Той е член на ПК "Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, приватизация, следприватизационен контрол, евроинтеграция, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост. Караколев отказа коментар. Пред нашата камера не пожелаха да застанат и неговите съседи.
На място присъстваха служители на ВиК, ЕVN, РУ Карлово и комисия от общината.