На заседание на постоянните комисии, съветниците подкрепиха докладаната записка на кмета Деян Дойнов относно поемане на дългосрочен дълг от фонд " ФЛАГ" за рефинансиране на вече съществуващ дълг.

"Изтеглените 4 заеми по-рано от предходното ръковоство ще бъдат обединени в един, за да може погасителната вноска на общината да бъди по-малка. Идват трудни времена. Приятно съм изненадан, тъй като днес съветниците загърбиха политическите страсти в името на общината и нейното бъдеще", коментира зам.-кметът Николай Новаков.

Общата рамка на дълга е близо 1, 426 млн. лева. Със средствата ще бъдат погасени заеми по вече реализирани проекти за детските градини, пречиствателната станция на града и подмяната на водопровода в Сопот.