При голям обществен интерес премина публичното обсъждане за
състоянието на читалището в Сопот. Кметът на Общината Деян Дойнов
отбеляза, че с новото ръководството на читалището имат обща цел, то да
се превърне в привлекателна институция за развитие на културния и
интелектуален живот.
"Към момента обаче всичко е в реда на хипотезите. Нямаме кой знае
какви възможности, знаем каква е болката на ръководителите на
институцията. Има изготвено КСС от специалисти, но освен ремонт на
покрива на зрителната зала, средства са необходими и за вътре", каза
Дойнов.
Секретарят на НЧ "Иван Вазов" Диана Кушева посочи, че не е тайна за
никого, че има нужда от цялостен ремонт на зрителната зала, в това
число покрива, осветлението, инсталацията, сцената.
"В момента се опитваме с минимални средства да направим козметични
подобрения. Започна ремонт и на библиотеката. Има 4 действащи
тоалетни", каза секретарят на читалището Диана Кушева.
Зам.-кметът Николай Новаков обясни, че много се спекулира с темата за
поемането на дългове, но когато нещата стигнат до финансиране, те
изглеждат по друг начин.
"Знаете как бяха похарчени 500 000 лева за ремонта на читалището при
предишното управление. Изтеглихме много заеми, но 90 % от тях ги
предоговорихме и към 1.05.21 дълговете на Общината са в размер на 2
800 000 лева, като от тях 800 000 лева са от държавата и те не
представляват риск за Общината. За читалището може да изтеглим заем от
фонд ФЛАГ 700 000 лева", каза Новаков и припомни, че без решение на
Общинския съвет, това може и да не се случи.
"Дори и да получим одобрението от местния парламент, след това трябва
да имаме съгласие и от фонда. Не всичко е толкова просто. Изисква
много усилия", каза Новаков.
Неделчо Тумбалиев информира, че много от извършените до момента
ремонти в читалището се случват през него и е запознат със състоянието
му. Той попита каква сума може да бъде заделена, без да се тегли
кредит, а Новаков отговори, че нямат желание да теглят кредити, но да
се посочи от кое перо на бюджета да се заделят.
"От детските градини, уличното осветление, спираме да плащаме на
депото в Карлово? Кажете от къде? Предстои да правим котлите в
детските градини, защото ги няма, има ги само по документи", заяви
зам.-кметът.
Тумбалиев каза, че за 30 000 лева ще извърши цялостен ремонт, а
председателят на читалищното настоятелство адв. Антонина Цочева
веднага взе думата и каза, че това не е съгласувано с настоятелството
и е лично мнение.
Жители на Сопот попитаха след като са необходими толкова много
средства защо средствата от ремонта на ул. "Йордан Ненов" не се
пренасочат за читалището. Ръководството на Общината поясни, че тези
средства са европейско финансиране и няма как.
"С част от паважа ще бъдат ремонтирани още няколко улици. Срокът за
приключване на ремонта е удължен с 45 дни, забави се заради пандемията
от К-19. След този срок има много неустойки. Затова мисля, че фирмата
ще приключи ремонтните дейности", посочиха кметът и зам.-кмета на
Сопот.