Вече шести ден болницата в Сопот е без управител, тъй като изтече договора на досегашния ръководител на здравното заведение д-р Стефан Анастасов. Ръководството на Общината преди дни алармира, че няма постъпили документи от кандидати за участие в конкурса за нов управител.
Днес по време на заседание на постоянните комисии към местния парламент бе разгледана докладна записка относно изготвения доклад на временната комисия към ОбС, която се запозна със състоянието на болницата.

"Болницата генерира загуби около 150 000 лева. Проблемът е, че приходите не са достатъчно, за да покриват разходите. Върнахме се 5 години назад.
Около 1,2 млн.лева са годишно разходите, а те са снежени до минимум. Необходими са инвестиции в оборудване и материално техническата база, за да има интерес от лекари и специалисти, които да работят в нея", каза общинският съветник Любомир Джапаров.

Общинските съветници дебатираха с часове. По време на разгорещената дискусия някои от тях напомниха, че Принципал на болницата е Общинския съвет и не може само двама или трима съветници да търсят решение на тежката криза, в която се намира лечебното заведение.

Зам.-кметът Николай Новаков попита изобщо някой обаждал ли се е на д-р Анастасов. Възмущение защо не е бил поканен да присъства на заседанието по толкова значим въпрос изразиха повечето старейшини.

Председателят на местния парламент Нели Пенева отговори, че му е звъняла, но той не е отговорил на обажданията й.

След 10 минутната почивка, която бе дадена, съветникът Фратьо Куртев каза, че се е свързал с д-р Анастасов и той е заявил готовност да разговаря най-рано в понеделник. Последва предложение с него да се срещнат зам.-кмета Николай Новаков и председателя на Общинския съвет Нели Пенева. Тя гласува "въздържал се" и това обиди зам.-кмета като той си направи самоотвод. Новаков обясни, че не може да ходи да преговаря с човек, който гласува въздържал се, защото по думите му се очаква сериозно отношение.

" Финансовите проблеми не са най-големия проблем на болницата. Има депозирана оставка на лекар. Ако няма управител кой ще плаща заплатите на персонала.Кой ще реши кадровия проблем?", коментира зам.-кметът Новаков и добави, че пред д-р Анастасов трябва да бъдат поети конкретни ангажименти от страна на местния парламент.

В крайна сметка, с помощта на зам.-кмета, съветниицте взеха решение да изготвят искане той да разговаря с досегашния управител на болницата и да се изготви докладна записка, която да бъде внесена най-късно до вторник като в нея бъде посочено, че ще бъде сключено споразумение с д-р Стефан Анастасов да продължи да изпълнява длъжността управител поне още 60 дни при посочените от него условия.