Общински съвет Сопот взе решение за вдигане на данъка за недвижимите имоти за юридическите лица и едноличните търговци на извънредно заседание, съобщи за KarlovoPress.com председателят на местния парламент Нели Пенева. Увеличението е от 4 на 4, 5 промила. Пенева каза, че съветниците са отхвърлили всички останали предложения на кмета на община Сопот Деян Дойнов за увеличение на местните данъци и такси. По време на заседанието е било взето решение и за преобразуване на Медицински център I- ЕООД чрез вливане в Многопрофилна болница за продължително лечение "Иван Раев" ЕООД.