Още две докладни записки относно смяна на статута на земи от частна в публична общинска собственост бяха разгледани по време на заседание на Постоянната комисия "Стопански дейности" към местния парламент в Сопот. Комисията взе решение двете докладни да бъдат разгледани отново, но на заседание на всички комисии като водеща ще бъде ПК по административно правни въпроси.
Зам.-кметът Николай Новаков каза, че все още има шанс да се спасят тези земи и да се защити интереса на Общината.
"Д-р Пепа Попова каза, че не съм успял да я убедя.
И нито се е изказала, нито ме е питала нещо.
Правим всичко възможно да запазим тези земи.
Смятам, че аргументите против не са състоятелни. Лишавате и г-н Бодуров, който може да се е подготвил със Закона.Сопотненци са против тези земи да се подарят на някои хора от Карлово.
Кворумът е малък за тези докладни, защото те са с голяма обществена значимост. Има още 20 такива, които администрацията ще внесе. В новата актуализация Общините и детските градини отсъстват. Защо да лишаваме Общината от средства", заяви в зала по време на заседанието зам.-кметът Новаков.
Дебати нямаше по време на заседанието. Общинският съветник Любомир Джапаров каза, че тяхната група е за смяна на статута на тези земи, за да постъпят приходи в Общината. Водещ заседанието бе Фратьо Куртев, кайто също припомни, че и съветниците от "Бъдеще за Сопот" ще ги подкрепят.