Публичното обсъждане бе по покана на общинското ръководство. Поканата бе уважена от жители на града и двама общински съветници Анелия Бочева и Фратьо Куртев. Не се отзоваха на поканата политическите лидери и другите общински съветници.


Зам.-кметът на Сопот Николай Новаков заяви,че от 3 години данъците не са повишавани.

"Не се променя приходната част, а трябва, защото например плащаме 6 пъти повече за ток, трябва да плащаме и на пенсионерите. Джапаров каза да направим реален бюджет, такъв и ще предложим", заяви местното ръководство.

Новаков даде пример какви средства ще плаща за неговия апартамент.


"Данъкът на моя апартамент за 2022 е 20.26, с повишението ще бъде с 5.79 повече", обясни Новаков.

Предложението на общинското ръководство е като обща ставка всички данъци и такса битови отпадъци да се увеличат за фирмите и ЮЛ, а да се намалят за физическите лица.


Присъстващите граждани подкрепиха това предложение на ръководството.

Двете докладни записки предстои да бъдат внесени в Общинския съвет.