Директорът на училището Евдокия Богданова и заместник директорът Евгения Николова избраха да дарят сумата на Стивън Тодоров, Виктория Костова, Даяна Димитрова и Християна Димитрова, живеещи в селата Богдан и Каравелово и учащи в училището в Сопот.
Директорът на СУ „Иван Вазов“ Ралица Донинска изказа огромната си благодарност и сподели колко е важно учениците да бъдат научени на съпричастност още от най-ранна детска възраст.

„Докато има хора като вас, България ще я има“ – заяви кметът на община Сопот Деян Дойнов и благодари на колектива на училището за човещината и милосърдния акт.