Повечето от решенията, които прие местният парламент в Сопот са свързани с разпореждане и продажба на имоти общинска собственост. Взе се и решение за разходване на месечните отчисления за 2021 и 2022 съгласно Закона за управление на отпадъците. Зам.-кметът Николай Новаков обясни след сесията, че те са в размер на около 520 000 лева. По думите му става въпрос за таксите, които Общините плащат на държавата за отпадъците.
"Тези такси ги превеждаме на Община Карлово, а тя на държавата. Вече има решение, че ще се върнат на Общините и с тях възнамеряваме да изградим подземни места, в които да се съхранявят контейнерите тип бобър. Такива има вече в столицата. С 520 000 лева ще може да изградим на 5-6 места в Сопот", заяви Новаков.
Старейшейните подкрепиха и докладната записка на администрацията за удължаване срока на патронажната грижа с 6 месеца. От услугата ще се възползват 33-ма души.