Контрол и строги мерки предприема Община Сопот по повод неправомерно ползване на питейна вода. Става дума за случаи, когато водата се ползва от хората за поливане на земни площи, миене на улици, моторни превозни средства и други нарушения.
Със своя заповед кметът Деян Дойнов напомня, че водата във водоснабдителната система е публична общинска собственост и нарежда тя да се използва приоритетно само за питейни и битови нужди, за да се избегне евентуален режим на водата в бъдеще.


При констатирани нарушения ще бъде уведомявано ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив
Проблемът е много актуален в последните месеци, когато редица български населени места са заплашени или направо страдат от режими на водата точно заради безотговорното й разходване.
Източник: Plovdivnow.bg