Ръководството на Сопот с предложение до местния парламент относно писмо на ОПОС Получено писмо на Управляващия орган на "Оперативна програма околна среда" към Министерството на околната среда и водите с приложен Акт за установяване на публично държавно вземане в размер на близо 200 000 лева стана причина кметът на Община Сопот Деян Дойнов да предложи на местния парламент да проведат работна среща в спешен порядък, за да обсъдят понататъшните действия на местната власт с цел да се защити по най-добрия начин обществения интерес.

Публичното вземане е по проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа и подмяна на водопреносната мрежа на Сопот". Около 180 000 лева е главницата, а близо 18 400 е сумата, дължима за лихви.

В писмото до Общинския съвет, Дойнов подчертава, че Актът подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив, но с оглед скорошното изтичане на сроковете, срещата трябва да се проведе в спешен порядък.