Повод на разгорещени дебати този път бе докладна записка за увеличаване числеността на щатните бройки на Клубавете на инвалида и на пенсионера в Сопот. В спор влязоха зам.-кмета Николай Новаков и председателя на местния парламент Нели Пенева. Отношение взеха и граждани, които присъстваха на заседанието.

След заседанието кмета Деян Дойнов каза, че в управлението на града са важни гражданската позиция и участието на граждани."Радвам се, че има дебат,защото именно в хода на дебата се ражда истината", посочи Деян Дойнов и добави, че съветниците трябва да преглътнат егото си и заедно да се върви по пътя на успеха.

По време на днешните заседания на постоянните комисиии, бе взето становище по годишния финансов отчет на болница „Иван Раев“, удължаването на безлихвен заем в размер на 800 000 лева от държавата с една година, тегленето на кредит от фонд ФЛАГ за покриване на корекциите по проекта за водопровода.