Общинският съвет в Сопот взе решение за обявяване на конкурс за възлагане управлението на болницата в града, тъй като изтича тригодишният мандат на д-р Стефан Анастасов.

Съветниците приеха условията и критериите за провеждане на конкурса и становището на постоянната комисия по административно-правни въпроси да бъде удължен срока на действие на досегашния управител до провеждане и подписване на договор за управление от спечелен участник.

" Със сигурност ще има кандидат за управител на болницата в града. От тук нататък е важно бъдещия управител да отговаря на всички изисквания и да бъде добър мениджър", каза зам.-кметът на общината Николай Новаков. Той посочи, че този местен парламент е най-добрия от всички до този момент и може да послужи като добър модел за работа на национално ниво.

По време на заседанието бе приета и нова Наредба за придобиване и разпореждане с общинската собственост.
Мнозинството не подкрепи предложението на общинския съветник Станислав Стоенчев средствата от наемите на стоматолозите и общопрактикуващите лекари в размер на 18 000 лева да бъдат превеждани по сметка на болницата. Част от мотивите за връщане на докладната на вносителя бе, че предложението му не е законосъобразно.


Местният парламент прие годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2019-та година.