Общински съвет Сопот взе решение да бъде удължен договора за
управление на д-р Стефан Анастасов с още 30 дни. Това стана по време
на извънредно заседание на местния парламент. Съветниците гласуваха
единодушно предложението на вносителя кмета на Общината Деян Дойнов.
След заседанието зам.-кметът Николай Новаков коментира казуса с
лечебното заведение като каза, че договорът на д-р Стефан Анастасов
изтича на 19-ти август, а дотогава трябва да се консултират с юристи
как може той да бъде временно изпълняващ длъжността, тъй като на
обявения по-рано конкурс не са се явили кандидати.
"На практика д-р Стефан Анастасов може само да разписва заплатите на
персонала. За това е необходимо компетентни лица да кажат какво трябва
да се направи в конкретния случай. Ще се консултирам с трима юристи",
заяви Новаков.
Той добави, че всички взети решения на извънредното заседание са
важни, защото едното от тях на практика означавало, че Общината се
сдоби с един апартамент.
Местният парламент подкрепи и докладна записка на общинския кмет
относно поемане на дългосрочен дълг в размер на 700 000 лева за ремонт
на НЧ "Иван Вазов".
Заседанието на Общинския съвет премина без никакви дебати.