На заседание на постоянните комисии към Общински съвет Сопот отново бе разгледана докладната записка за план сметката за тази година.

Това става след повече от месец и половина и след като на 15-ти януари местният парламент не излезе с решение, защото нямаше изискуемото мнозинство. Последва писмо до Областна управа. В отговор областният управител поясни, че докладната записка може да бъде разгледана отново, но само в приходната и разходната й част, но не и в частта промяна на промилите, тъй като законовия срок за вземане на такова решение е изтекъл.

По време на дебатите съветниците се обединиха около необходимостта разходната част да бъде завишена като се има предвид инфлацията и повишаването на стоките и услугите.

Началото на заседанието започна със спорове защо и кой е виновен да не се приемат по-рано двете докладни записки относно Наредбата за местните данъци и такси и за план сметката.

В края на заседанието зам.-кметът Николай Новаков запозна съветниците с писмо на УО към МОСВ относно дължими средства на държавата в размер на 180 000 лева по проекта за водопреносната мрежа в града