Общинските съветници от „Бъдеще за община Сопот“ внесоха предложение за създаване на временна комисия за проучване и анализ на финансовото състояние на МБПЛ „Иван Раев - Сопот“ и изработване на проект за развитие на лечебното заведение.

Известен факт е, че има системен недостиг на средства за нормалното функциониране на болницата. Бюджетът на здравното заведение е недостатъчен за осигуряване на нормалната работа, какво остава за подобряване на материалната база и апаратурата. Към момента община Сопот е осигурила финансово подпомагане в размер на близо 400 000 лева под формата на безлихвени заеми и капиталови трансфери.

През септември 2020 г. бе осъществено преобразуване на „Медицински център 1 – Сопот“ ЕООД и вливането му в болницата. Според общинските съветници е важно проследяването на цялостния процес на преобразуване, оценка на резултатите и изготвяне на план за последващи действия, се посочва в прессъобщението до медиите.

Временната комисия ще има за цел да разгледа всички възможности за изготвяне на адекватен план за бъдещето на здравното заведение, както и да направи пълна проверка на счетоводната документация на МБПЛ „Иван Раев – Сопот“. Необходима е проверка на ресурсната обезпеченост на болницата, в това число персонал, материални и нематериални активи.

Съветниците са предложили времето на работата на временната комисия да бъде три месеца.

Предстои решение на Общинския съвет, което да даде зелена светлина или да спре направеното предложение.