Д-р Стефан Анастасов остава управител в следващите 3 месеца. Със 17 гласа при неприсъствено гласуване Общински съвет Сопот прие предложението на съветника Фратьо Куртев, което бе внесено по спешност рано тази сутрин.

С днешното гласуване бе направено изменение на Решение №97 от 22 октомври 2020 г. и съветниците възложиха на кмета на община Сопот да сключи допълнително споразумение към договора за управление на сегашния управител на болница „Иван Раев“, с което да удължи договора му с 90 дни, съобщиха от ръководството на Общината.

Решението е с предварително изпълнение, за да не се допуснат значителни и трудно поправими щети, които биха възникнали, ако здравното заведение остане без управител.

„Радвам се, че моите колеги проявиха съобразителност и взеха бързи и адекватни мерки. Ще се радвам друг път подобни ситуации да намират разрешение по време на дебатите, които предхождат нашите гласувания, а не да изискват спешни мерки или да провокират кризисни ситуации“, коментира Фратьо Куртев.