С 12 "за", 3 " против" и 1 " въздържал се" Общински съвет Сопот одобри предложението на кмета Деян Дойнов да бъде поет нов дълг от фонд "ФЛАГ" в размер на около 180 000 лева. Средствата са необходими за погасяване на корекция наложена по проекта за подмяна на водопреносната мрежа на града, който бе реализиран преди години при предишния кмет.

В мотивите на докладната е посочено, че ако средствата не бъдат погасени може да се пристъпи към блокиране сметките на Общината.

По време на заседанието бяха приети годишните финансови отчети на Общината за миналата година и на болницата за 2020/2021-ва година.


Днешното заседание на местния парламент започна с питане от общинския съветник Станислав Стоенчев какви мерки предприема общинското ръководство след поройните дъждове, тъй като имало разрушени мостове, течове по покривите на читалището, Данъчната служба и Пенсионерския клуб.

Стоенчев пита още водата в Сопот годна ли е за пиене. Общинският градоначалник Деян Дойнов каза, че ще отговори след като питането бъде внесено по закон и както е по правилник на следващо заседание.

"Общината е взела всички необходими мерки. Ще отговоря писмено, в срокове и както е по закон", заяви Дойнов.