Всички постоянни комисии към Общински съвет Сопот излязоха със становище, че внесеният от администрацията проект за бюджет на общината за 2016-та година трябва да бъде върнат, за да се направят необходимите корекции. Становището ще бъде изпратено до министерството на финансите и до кмета на община Сопот с приложен опис на приложенията в проекта за бюджет на общината с констатираните нередности и неточности, съобщи председателят на местния парламент Мариана Кацарова. Тя каза, че в конструктивен план работата по бюджета продължава до неговото приемане.