Община Сопот предприе необходимите действия за завишаване броя на потребителите в проект „Топъл обяд“. За нуждаещите се потребители, отговарящи на определени условия, тази услуга е безплатна. Транспортирането на храната до домовете на потребителите е за сметка на програмата.
Община Сопот изказва благодарност на Лиляна Йотова – координатор на проекта „Социална трапезария“, за своевременното приключване на услугата, за да могат освободените от нея да се включат в новия проект - „Топъл обяд“.
С цел по-бързото стартиране на този проект, Община Сопот призовава всички желаещи, в най-кратък срок, да се явят в стая №1 на Общината, за да попълнят и представят документи за участие в програмата „Топъл обяд“.