Публичното обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община Сопот в следващите 7 години премина при липса на интерес както от страна на жителите, така и от общинските съветници. Зам.-кметът Николай Новаков подчерта, че проекта съдържа 185 страници и по него е работено цяла година.

"Учудвам се защо няма представители, най-малкото на Общинския съвет, защото това касае всеки един жител на Общината. Този план е изключително важен за развитието на Общината през следващите 7 години. След приемането на Устройствения план това е следващия важен документ за Сопот. Обсъждането и приемането му от Общинския съвет ще нареди Общината в челните места в България, тъй като голяма част от големите градове и Общини още нямат изработен такъв план. Кризата от COVID-19 е и възможност, тъй като Европа никога не е отделяла толкова пари за развитие на отделните региони и макар все още да не е приет правителствения план за оздравяване, в утрешния ден когато това се случи, ние ще сме подготвени и ще може да кажем от какво се нуждаем", заяви зам.-кметът Новаков.

Той каза, че предстои плана да бъде разгледан от Постоянните комисии на местния парламент, а след това и взимане на решение. Срокът за приемана на Плана е до края на годината.