За спасяването на здравното заведение са необходими общи усилия, компромиси и солиден план. Болница „Иван Раев“ се превръща в кауза от първостепенно значение за Община Сопот, съобщи кметът Деян Дойнов. Той апелира, че кризата с директорския пост и конкурса за избор на управител се задълбочава и от нелекото финансово състояние на здравното заведение.

" В деловодството на Община Сопот са постъпили писма от д-р Анастасов с молба за отсрочване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за срок от 2 години. Към 16.07.2021г. общата дължима сума за такса за битови отпадъци е в размер на 145 380,56 лв., а общата дължима сума за данък върху недвижимите имоти възлиза на 59 706,41 лв. Съгласно чл. 9а, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв., се издава от кмета след решение на Общинския съвет. Чл. 4. ал. 7 от Закона за местните данъци и такси гласи, че „Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на Общината, а в останалите случаи е Общинският съвет“, пише в прессъобщение до медиите общинският кмет Деян Дойнов.

Към писмата от д-р Анастасов са предоставени и финансови и статистически показатели за дейността към 30.06.2021 г. От тях става ясно, че дружеството има и други задължения, не плащането на които може да доведе до прекратяване или спиране на основната му дейност.

Кметът на Сопот отсрочва задължението за данък върху недвижимите имоти на „МБПЛ „Иван Раев“-Сопот“ ЕООД в размер на 59 706,41 лв. главница и лихва за срок до две години. Той дава съгласие за отсрочване на задължението и за таксата битови отпадъци в размер на 145 380.56 лв. главница и лихва за срок до две години. Решението трябва да бъде взето от Общинския съвет, съгласно закона.

Според Дойнов с общи усилия, добра комуникация и финансова дисциплина състоянието на болница „Иван Раев“ може да бъде не само стабилизирано, но и подобрено значително.