Предложението на ръководството на Община Сопот е за поемане на общински дълг в размер на 750 000 лева за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

Срокът за погасяване на кредита е до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, съгласно погасителен план.

Със средствата от заема се предвижда да бъде поставена нова спирка на ул." Иван Вазов", изграждане на нови светофарни уредби, основен ремонт на паркинг между блоковете 6 и 7 в кв. Сарая, както и изграждане на подпорна стена на тези блокове. Ако заема бъде подкрепен от местната общност и местния парламент ще се направи и нова спортна площадка срещу Центъра за обществена подкрепа.

Публичното обсъждане ще се проведе на 9-ти май от 17:30 часа във фоайето на НЧ "Иван Вазов-1871" Сопот.