В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионалното развитие и
Правилника за неговото прилагане, Община Сопот разработи Проект на
План за интегрирано развитие на община Сопот за периода 2021-2027-ма
година. Планът е средносрочен рамков документ, определящ целите и
приоритетите на регионалната политика за Община Сопот. Същият е
публикуван на интернет страницата на общината.
Общественото обсъждане ще се проведе на 14.07.2021 г. /сряда/ на
площад „Иван Вазов“ от 17:00 часа.
Всички жители на Общината, които нямат възможност да присъстват на
обсъждането могат да разгледат качените материали на страницата на
Община Сопот (http://www.sopot-municipality.com) и/или да изпратят
своите препоръки и забележки на ел. поща: [email protected]