Община Сопот и ВМЗ  постигнаха споразумение, но не съобщиха параметрите Ръководствата на община Сопот и ВМЗ постигнаха споразумение за дължимите от дружеството 2,5 млн.лева за местни данъци и такси на общината - сатна ясно на пресконференция днес. Двете страни обаче отказаха да съобщят параметрите на споразумението. Изпълнителният директор каза, че са постигнали взаимно изгодно споразумение, което по никакъв начин няма да се отрази на основната дейност на завода:
инж. Иван Гецов - изп.директор на ВМЗ Сопот: "Няма да се отрази върху заплащането на заплати, аванси, поетите ангажименти финансови към други институции, доставчици, контрагенти, няма да има изменение в политиката на ВМЗ, процесите, които са започнали като реорганизация, като инвестиционни проекти те ще продължат, споразумението е много добро, удовлетворява ВМЗ".
Кметът на Сопот също заяви, че днешното споразумение удовлетворява на 100 процента нуждите на общината, за да бъдат разплатени задълженията на общината.Той категорично отказа да коментира параметрите на споразумението:
Деян Дойнов - кмет на Сопот:"Пак ви казвам конфиденциална информация, не можем да се позволим да я коментираме. И в проценти няма да ви кажа. Смея да твърдя, че това което ми беше предложено днес удовлетворява напълно нашите искания, моите персонално като кмет на община Сопот и разбира се тяхното актуално състояние в момента, така че да не натоварваме производствения процес".
Синдикатите казаха, че вярват на изпълнителния директор на ВМЗ, че е договорено с общината сумата от 2,5 млн.лева да бъде изплатена на разсрочено плащане:
Димитър Атанасов - председател на СС Подкрепа във ВМЗ: " Удовлетворени сме от това, което чухме от изпълнителния директор. Важното е, че няма да се нарушават режимите във ВМЗ".
От ръководството на общината категорично отказаха да коментират пред журналистите и други въпроси свързани със задълженията и разплащанията на общината към фирмата изградила пречиствателната станция на града.