Председателят на местния парламент в Сопот се наложи да свика отново вчера заседание на всички постоянни комисии, този път относно внесено писмо и докладна на кмета на общината Деян Дойнов затова, че община Карлово възнамерява да прекрати извършването на услугата депониране на твърди битови отпадъци, защото община Сопот дължала около 300 хиляди лева за периода 2012-та - 2015 та година. Поради тази причина от общинска администрация са внесли докладна записка, с която предлагат на общинския съвет да вземе решение като бъдат преведени 80 хиляди лева на община Карлово от извънбюджетната сметка на община Сопот. По време на заседанието имаше продължителна дискусия за целесъобразността на направеното предложение. Съветници предложиха докладната да бъде допълнена като кмета Дойнов го задължат да проведе преговори с ръководството на община Карлово за изготвяне на погасителен план за останалите дължими задължения. На заседанието присъства заместник кмета Николай Новаков, който каза, че решаването на проблема е в ръцете на общинския съвет и, ако това не се случи общината може да се окаже пред екокатастрофа.